Гео-блокирането – най-неевропейското нещо?

Author

Божана Витанова[1]

 

Целта на настоящата статия е бъдат анализирани и предложени конкретни решения за регулацията на гео-блокирането (тази регулация следва да не бъде нито твърде “строга”, тъй като така би могла да възпре напредъка и иновациите, нито твърде “либерална”, тъй като не би отчела потребностите на потребителите и по-малките предприятия). Както при всяко ново технологично развитие, предизвикателството е да бъде намерен правилният регулативен отговор.

Гео-блокирането е форма на технологична защита, при която достъпът до интернет съдържание е ограничен въз основа на географското местоположение на потребителя. Това е един от най-очевидните примери за пречки за цифровата търговия в единния цифров пазар, който ЕС се стреми да постигне.

Очевидно е, че цифровата автоматизация поставя редица предизвикателства пред договорното право и именно поради това е необходимо действия в тази област да бъдат предприети на европейско ниво.

Цифровото съдържание често е творчески продукт. Културните стоки и услуги трябва да –бъдат отличени от останалите стоки и услуги. В тази връзка, в статията ще бъде обсъдено, че разпространението и потреблението на цифрово съдържание преследва цели от обществен интерес, отразени в националното законодателство, например авторското право. Целта на авторското право е да стимулира творческата дейност и да я защитава. В същото време нейният териториален характер води до бариери за цифровата търговия. Гео-блокирането също така осуетява очакванията на потребителите, потиска езиковото разнообразие и правата на културните и езиковите малцинства.

В крайна сметка решението ни дали и как да регулираме е въпрос на внимателно балансиране.

Как да съпоставим свободата на договаряне и свободата на свободна стопанска инициатива (членове 16, 17 от Хартата на основните права на ЕС); националните закони за авторското право и неговия териториален обхват и защитата на потребителите (член 169 от ДФЕС и член 38 от Хартата на основните права на ЕС); мултикултурното многообразие (член 16, параграф 1 от ДФЕС) и основните свободи на движение (по-специално свободата на предоставяне на услуги, съгласно член 49 от ДФЕС)?

***

Find here the full version of the article in English :

Regulating ‘Geo-blocking‘ in Europe – a most Un-European thing?

***

[1] Божана Витанова, Diplomjur., MJur (Oxon), докторант по право, Брейзноуз колидж, Оксфорд. Благодаря на професор Стивън Уетърил за коментарите и подкрепата.