Върховенството на закона в Европейския съюз – от възникването му до днес

Author

Решение от 25 юли 2018 г., Minister for Justice and Equality (Недостатъци на съдебна система), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586

Paolo Giusta [1]

 

Авторът проследява в статията си възникването на принципа за върховенството на закона в рамките на правната рамка на Европейския съюз до конкретното му приложение понастоящем. Той отбелязва, че още от декларацията на Шуман от 1950 г. този принцип е заложен като солидна основа на интеграционния процес и последователно е утвърждаван както с всяко изменение на учредителните договори, така и в практиката на Съда на ЕС.

В статията е обърнато специално внимание на съдържанието на този принцип така, както произтича от правната доктрина и нормативната рамка. Авторът отбелязва, че този принцип се състои от следните елементи: Върховенство на закона, правна сигурност, еднакво прилагане на закона спрямо всички, право на достъп до съд и на справедлив процес, признаване на основните права, забрана за дискриминация и равенство през закона.

Специално внимание в анализа е обърнато на Решение от 25 юли 2018 г., Minister for Justice and Equality (Недостатъци на съдебна система), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, в контекста на анализа на съвременните предизвикателства, които застрашават върховенството на закона.

 

***

Find here the full version of the article in English language:

The Rule of Law in the European Union – Birth to Present

***

 

[1] Реферандер в Общия съд на Европейския съюз