Търговията с медицински изделия по интернет– условия и възможни ограничения (Решение на Съда на ЕС по дело Ker-Optika, C-108/09)

Author

Жана Генова и Николай Бандаков, La vente de dispositifs médicaux sur Internet – conditions et limitations (Affaire C-108/09, Ker-Optika), ЕПП, том I, стр. 167, текст: Български език, резюме: Френски език.