ТОМ V, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържание на печатното издание виж тук

 

 

Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

***

Съдът на Европейския съюз и финансовата криза: нови договори, нови компетентности, правни въпроси

Александър Арабаджиев

 

La gouvernance économique de la zone euro (aspects juridiques)

Jean-Paul Keppenne

 

Legal Developments in the Economic and Monetary Union during the Debt Crisis: The Mechanisms of Financial Assistance

Alberto de Gregorio Merino

 

The Evolution of European Union Law − Institutional Questions,  Fundamental Rights and the Relation of EU Law to the Law of Member States

Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas von Danwitz

 

ПРАВНА РАМКА

Договори

Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз

***

Treaty Establishing the European Stability Mechanism

 

Законодателен пакет “Six pack

Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и ва Съвета от 16 ноември 2011 година за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната

***

Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната

***

Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

***

Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси

***

Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

***

Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки

 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Решение на Съда на ЕС (пленум) от 27 ноември 2012 г., Pringle, C-370/12

***

Решение на германския Федерален конституционен съд от 12 септември 2012 г.

(2 BvR 1390/12, 2 BvR 1421/12, 2 BvR 1438/12, 2 BvR 1439/12, 2 BvR 1440/12, 2 BvE 6/12)