Съобразяване на националното законодателство в областта на прякото данъчно облагане с практиката на Съда на Европейския съюз

Author

Jean-Philippe Christienne, том II, текст: Френски език, резюме: Български език, L’encadrement de l’action du législateur national en matière de fiscalité directe par la jurisprudence de la CJUE