СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСК ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ОТМЯНА НА ПОЛЕТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

Author

(Решение по дело C-139/11, Cuadrench Moré)

 

Г-н Cuadrench Moré закупува от компанията KLM самолетен билет за полет от Шанхай до Барселона, предвиден за 20 декември 2005 г. Тъй като този полет е отменен, г-н Cuadrench Moré е принуден да пътува на следващия ден с друга компания, през Мюнхен. Три години по-късно г-н Moré предявява пред испански съд иск срещу KLM, с който иска обезщетение за поправяне на вредите, които е претърпял поради отмяната на полета му. KLM изтъква, че правото на иск е погасено, тъй като предвиденият във Варшавската конвенция[1] и в Конвенцията от Монреал[2] 2-годишен срок за предявяване на иск срещу въздушните превозвачи е изтекъл. Сезираният с иска окръжен съд на провинция Барселона, иска от Съда да установи дали срокът за предявяване на иск за изплащане на предвидените от правото на Съюза обезщетения, се определя от Конвенцията от Монреал или в съответствие с други разпоредби, и по-специално съгласно правилата на отделните държави членки относно погасяването на правото на иск.

Съдът приема, че срокът за предявяване на искове, с които се цели да се получи обезщетение за отмяна на полет, предвидено от правото на Съюза, се определя в съответствие с правилата на отделните държави членки относно погасяването на правото на иск. В това отношение Съдът припомня, че при липсата на разпоредби на правото на Съюза в тази област вътрешният правов ред на всяка държава членка трябва да установи процесуалните правила относно съдебните производства, предназначени да гарантират защитата на правата, произтичащи от правото на Съюза. Тези правила обаче следва да са в съответствие с принципите на ефективност и равностойност спрямо правилата, които са предвидени от вътрешното право по отношение на сходни положения.

Съдът добавя, че този извод не може да се постави под въпрос от разпоредбите на Варшавската конвенция и на Конвенцията от Монреал, тъй като предвиденото в Регламент № 261/2004 обезщетение не попада в приложното им поле, макар да допълва предвидения от тях режим на обезщетение. Правото на Съюза установява независим режим на стандартизирано и незабавно поправяне на вредите, предизвикани от неудобствата в резултат на закъснение и на отмяна на полети.

 

***

 

[1]Конвенцията за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12 октомври 1929 г., изменена и допълнена с Протокола от Хага от 28 септември 1955 г.

[2]Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, сключена в Монреал на 28 май 1999 г.