СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВАНИЕ ОТПРАВЕНО ПО ДРУГО ДЕЛО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ

Author

д-р Александър Корнезов[1]   Вместо въведение В българската съдебна практика понастоящем с особена острота се поставя въпросът дали националният съд може да спре производството, без сам да отправи преюдициално запитване, на основание че Съдът на ЕС е сезиран с отправено в друго дело преюдициално запитване относно тълкуването или валидността на приложим по делото закон. Както…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК