Публична лекция на тема “Несъстоялото се присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи” с лектор доц. д-р Александър Корнезов.

Публична лекция – Съюз на съдиите в България.

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България и Българска асоциация по европейско право организират публична лекция на тема “Несъстоялото се присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи” с лектор доц. д-р Александър Корнезов.

Лекцията ще се проведе на 15 май 2015 г. (петък), 11:00-12:30 ч. в Конферентна зала на Съдебната палата, етаж 1, гр. София, бул. Витоша 2.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!