ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.05.2014 – 01.10.2014

Обзор

 

В периода от 1 май 2014 г. – 1 октомври 2014 г. български юрисдикции са отправили 3 преюдициални запитвания до Съда на ЕС, както следва:

 

Юрисдикция Брой преюдициални запитвания(01.05.2014 – 01.10.2014)
Върховен административен съд 1
Административен съд – Плевен 1
Административен съд – Варна 1

 

И трите преюдициални запитвания са за тълкуване на разпоредби от правото на ЕС.

 

Отправените преюдициални запитвания се отнасят до следните области от правото на ЕС[1]:

 

Област от правото на ЕС Брой преюдициални запитвания(01.05.2014 – 01.10.2014)
Данъчно право (акцизи, ДДС) 3

 

 

***

[1] Възприетото деление е условно, доколкото някои от преюдициалните запитвания може да се отнасят едновременно до няколко области от правото на ЕС.