ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.05.2013 – 01.10.2013

В периода от 1 май 2013 г. – 1 октомври 2013 г. български юрисдикции са отправили 4 преюдициални запитвания до Съда на ЕС, както следва:

 

Юрисдикция

Брой преюдициални запитвания

(01.10.2012 – 01.05.2013)

Административен съд – Бургас

1

Административен съд – Варна

2

Окръжен съд – Търговище

1

 

И четирите преюдициални запитвания са за тълкуване на разпоредби от правото на ЕС.

 

Отправените преюдициални запитвания се отнасят до следните области от правото на ЕС[1]:

 

Област от правото на ЕС

Брой преюдициални запитвания

(01.10.2012 – 01.05.2013)

Данъчно право (ДДС)

2

Митническо право

1

Търговско право

1[1] Възприетото деление е условно, доколкото някои от преюдициалните запитвания се отнасят едновременно до няколко области от правото на ЕС.