Представяне на “Европейски правен преглед”

· Новини
Author

На 1 ноември 2011 г. в Археологическия музей бе представен първия брой на  “Европейски правен преглед” ®

Премиерата на изданието уважиха видни български юристи – съдии, адвокати, прокурори, преподаватели в юридическите факултети, членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората, политици, посланици на чуждестранни държави и представители на бизнеса. Между гостите бяха председателят на Конституционния съд г-н Евгени Танчев, председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев и председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Даниела Доковска.

След встъпителните думи на българския съдия в Съда на Европейския съюз и председател на редакционната колегия на ЕПП г-н Александър Арабаджиев, бе прочетен поздравителен адрес от комисар Кристалина Георгиева.

Още снимки от събитието вижте тук.