ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ СЪС САЩ ПО ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО (TTIP)

Author

За първи път от започването на преговорите през юли 2013 г. Комисията публикува свои предложения за клаузи, които да фигурират в Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (TTIP) със САЩ, като това е прецедент за двустранните търговски споразумения на ЕС. Документите са достъпни на: http://ec.europa.eu/trade/ttip-texts/

Тази стъпка отразява намерението на Комисията, обявено през ноември 2014 г., да осигури по-голяма прозрачност в областта на търговската политика на ЕС и по-конкретно относно споразумението за свободна търговия със САЩ, което се следи с висок обществен интерес.

Публикуваните осем предложения съдържат конкретни разпоредби и задължения, които ЕС би желал да включи в споразумението. Те касаят конкуренцията, безопасността на храните, грижата за животните и растенията, митническите въпроси, техническите пречки пред търговията, малките и средните предприятия и решаването на междуправителствени правни спорове (government-to-government dispute settlement).

Освен това Комисията публикува на 7 януари т.г. и допълнителни „рамкови позиции” (position papers), разясняващи подхода на ЕС по отношение на инженерната индустрия, превозните средства и устойчивото развитие. По този начин публикуваните позиции са вече 15.

Комисията също така публикува различни ръководства и пояснения на разбираем език, за да направи документите по-достъпни за неспециалисти.

Комисията се ангажира да продължи тази нова практика на по-голяма прозрачност в хода на преговорите със САЩ.