ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Author

Решение на Съда на ЕС по дело C-407/09, Комисия/Гърция Антония Ангелова* Въведение На 31 март 2011 г. с Решение по дело Европейска Комисия/Република Гърция (C-407/09)[1] Съдът на Европейския съюз осъди Република Гърция да заплати еднократна глоба в размер на три милиона евро за неизпълнение на негово предходно решение (дело C-26/07)[2], установяващо неизпълнение на задължението на…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК