Покана до читателите на ЕПП за конференция в Люксембург по случай 50 г. от Van Gend en Loos

· Новини
Author

По случай 50-годишнината от основоплагащото решение на Съда на Европейския съюз по дело Van Gend en Loos, на 13-ти май 2013 г.  в сградата на Съда в Люксембург ще се проведе конференция, на която всички читатели на ЕПП са любезно поканени.

Заявете участието си на www.curia.europa.eu до 8-ми март 2013 г.

Местата са ограничени.

ПОКАНАТА 

ПРОГРАМАТА