Отправените преюдициални запитвания през 2011 г. по области от правото и запитващи юрисдикции

 

В периода от 1 януари – 31 декември 2011 г. български юрисдикции са отправили общо 19 преюдициални запитвания до Съда на ЕС, както следва:

 

 

Юрисдикция

Брой преюдициални запитвания

(01.01.2011 – 31.12.2011)

Върховен административен съд

2

Административен съд – София град

4

Административен съд Варна

11

Административен съд Велико Търново

1

Комисия за защита от дискриминация

1

 

 

Всички 19 преюдициални запитвания са за тълкуване на разпоредби и принципи от правото на ЕС.

 

Отправените преюдициални запитвания през 2011 г. се отнасят до следните области от правото на ЕС:

 

Област от правото на ЕС

Брой преюдициални запитвания

(01.01.2011 – 31.12.2011)

Антидъмпингово право

1

Данъчно право (ДДС)

12

Държавни помощи

1

Защита от дискриминация

1

Митническо право

1

Свободно движение на хора

1

Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

1

Убежище

1