ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО МАЙКА ЗА АНТИКОНКУРЕНТНИТЕ ПРАКТИКИ НА ДЪЩЕРНОТО МУ ДРУЖЕСТВО В ПРАВОТО НА ЕС

Author

Габриела Едрева [1]   Конкурентното право на Съюза, поради своето силно икономическо естество, често въвежда понятия, чието разглеждане в чисто правна светлина би могло да се окаже особено трудно и дори опасно. В рамките на дадена група, съставена от свързани помежду си дружества, правната логика подсказва, че всяко от тези дружества би трябвало да носи…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК