ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ГЛОБАТА, НАЛОЖЕНА НА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС : СЪДЪТ НА ЕС ПРЕД ДИЛЕМА

Author

д-р Александър Корнезов *   Въведение   Един от начините за установяване на нарушение на правото на ЕС от държава-членка е по реда на производството по член 258 ДФЕС. Това производство няма за цел да накаже неизправната държава за извършеното от нея нарушение, а да го констатира с влязло в сила съдебно решение и да…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК