Списанието

Българското списание, посветено изцяло на правото на ЕС

Списание “Европейски правен преглед”® е първото по рода си списание в България, посветено изцяло на правото на ЕС. То съдържа задълбочени анализи и коментари по актуални теми от правото на ЕС. Основен акцент на списанието е най-новата практика на Съда на Европейския съюз, чиито най-важни решения са предмет на обстойно представяне и анализ в авторски материали. Списанието също така отразява и най-важните законодателни, административни и политически решения на останалите институции на ЕС – Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и Европейския съвет и др. Не на последно място, особено внимание се обръща и на практиката на българските съдилища в областта на правото на ЕС, както и на някои ключови юриспруденциални решения на съдилища от други държави членки на ЕС.

Списанието се подготвя и списва от амбициозен екип от практикуващи български и чуждестранни юристи, голямата част от които работят в институциите на ЕС и които пишат за списанието изцяло на доброволни начала. Екипът също така включва и изявени в областта на правото на ЕС практикуващи съдии и адвокати в България.

ЕПП излиза в три тома годишно. Всеки том е в обем от по 250-300 страници.

Списанието се разпространява чрез абонамент за печатното издание и е достъпно изцяло на елекронната страница след заплащането на онлайн абонамент.

Една част от публикациите в списанието са свободно достъпни на интернет страницата.

Вижте съдържанието на издадените до момента томове тук.

За официалното представяне на пилотния том на списанието, прочетете тук.

 

***

 

Интернет страницата на ЕПП ви дава достъп до:

Пълен достъп до Европейски правен преглед

(платен достъп за една календарна година чрез онлайн абонамент)

***

Статии от раздел Накратко

(свободен достъп)

***

Българските дела пред СЕС

(свободен достъп)