Списанието

Българското списание, посветено изцяло на правото на ЕС

Списание “Европейски правен преглед”® е първото по рода си списание в България, посветено изцяло на правото на ЕС. То съдържа задълбочени анализи и коментари по актуални теми от правото на ЕС. Основен акцент на списанието е най-новата практика на Съда на Европейския съюз, чиито най-важни решения са предмет на обстойно представяне и анализ в авторски материали. Списанието също така отразява и най-важните законодателни, административни и политически решения на останалите институции на ЕС – Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и Европейския съвет и др. Не на последно място, особено внимание се обръща и на практиката на българските съдилища в областта на правото на ЕС, както и на някои ключови юриспруденциални решения на съдилища от други държави членки на ЕС.

Списанието се подготвя и списва от амбициозен екип от практикуващи български и чуждестранни юристи, голямата част от които работят в институциите на ЕС и които пишат за списанието изцяло на доброволни начала. Екипът също така включва и изявени в областта на правото на ЕС практикуващи съдии и адвокати в България.

От 2022 г. е изцяло свободно достъпно на елекронната страница на списанието.

Вижте съдържанието и четете статиите от издадените печатни томове тук.

За официалното представяне на пилотния том на списанието, прочетете тук.