Контакти

Редакционната колегия приема за публикуване анализи по актуални за правото на ЕС теми, както и статии, които съдържат приносни елементи за теорията и практиката на правото на ЕС. Статиите трябва да са придружени с кратко резюме на английски, френски или немски език.

Свържете се с редакционната колегия на електронен адрес: info@evropeiskipravenpregled.eu.