ПРЕЮДИЦИАЛНИТЕ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС

На страницата са представени всички преюдициални запитвания[1], отправени от български юрисдикции до Съда на ЕС.

Информацията е групирана по следните критерии:

1. Всички преюдициални запитвания

2. Запитваща юрисдикция

3. Области от правото на ЕС[2]

4. Година

5. Статистика по години, област от правото и запитващи юрисдикции за отправените преюдициални запитвания

 


[1] Представени са (1) номера на делото; (2) запитващата юрисдикция и датата на отправянето на преюдициалното запитване; (3) страните в главното производство; и (4) преюдициалните въпроси.

[2] Възприетото деление е условно, доколкото някои от преюдициалните запитвания се отнасят едновременно до няколко области от правото на ЕС.