ЕК ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ

Author

(съобщение COM(2012) 140 окончателен от 28 март 2012 г.)

 

Предложението на ЕК да създаде Европейски център по киберпрестъпност, е резултат от съобщението „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие“ (COM(2010) 673 от 22 ноември 2010 г.) и е част от поредица мерки, в т.ч. законодателни предложения, чиято цел е да предпазят европейските граждани и предприятия от престъпленията онлайн.

Центърът ще бъде създаден в рамките на Европейската полицейска служба (Европол) в Хага (Нидерландия). Ако предложението на ЕК бъде одобрено от бюджетния орган на Европол, сепредвижда центърът да започне работа през януари 2013 г. Той ще бъде основно място за борба с киберпрестъпността в Европа и работата му ще бъде съсредоточена върху незаконните онлайн дейности, извършвани от организирани престъпни групи, и по-специално върху дейностите, чрез които се реализират големи печалби, като онлайн измамите с кредитни карти и банкови данни. Европейският център по киберпрестъпност ще защитава също така създадените в социалните мрежи профили от престъпно проникване, ще оказва подкрепа в борбата с кражбите на онлайн самоличност, детската порнография онлайн и кибератаките срещу важни инфраструктури и информационни системи в ЕС. Центърът ще предупреждава държавите за слабости в тяхната сигурност онлайн и ще идентифицира организирани мрежи за киберпрестъпления.Освен това той ще предоставя оперативна подкрепа при конкретни разследвания и ще може да отговаря на запитвания от следователи, прокурори, съдии и частния сектор по конкретни технически въпроси.