ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАЗРЕШИ ПРИДОБИВАНЕТО НА СЪВМЕСТЕН КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА BULGARIAN AIRWAYS GROUP И SWISSPORT ВЪРХУ СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ АД (SWISSPORT BULGARIA)

Author

Европейската комисия разреши, по силата на член 3(1)(б) от Регламента върху концентрациите между предприятия[1], придобиването на съвместен контрол върху българската Суиспорт България АД (Swissport Bulgaria) от страна на българската Airways Group ЕАД и швейцарската Swissport International AG[2].

Основната дейност на „Суиспорт България“ е международен и вътрешен въздушен транспорт и свързаните с него операции. Освен това, компанията предоставя услуги за наземно обслужване в полза на авиокомпаниите, опериращи на летище София – Враждебна (летище София).

Що се касае до базираната в Швейцария Swissport International AG, нейната дейност се състои в предоставяне на услуги за международен и вътрешен въздушен транспорт и свързаните с тях дейности, включително и услуги за наземно обслужване.

Bulgarian Airways Group предоставя услуги за пътнически и товарен въздушен транспорт, като тя е и собственик на българската авиокомпания „България Еър“ (Bulgaria Air)[3].

Съгласно европейското право[4], всяко летище, което има над 2 милиона пътници годишно, трябва да гарантира наличието на поне два доставчика, предоставящи услуги за наземно обслужване. Софийското летище е единственото в България преминало двумилионната граница.

В рамките на настоящата концентрация, ЕК разгледа пазарите за наземно обслужване и товароразтоварителни услуги, предоставяни на летище София. Комисията счита, че след транзакцията “Суиспорт България“ ще продължи да бъде подложена на конкурентен натиск от страна на други оператори, предоставящи същия вид услуги и опериращи на летище София. В частност, Комисията посочва, че предприятието няма да може да ограничи достъпа на авиокомпаниите до конкурентите си, предоставящи услуги за наземно обслужване[5]. Комисията посочва, че освен „България Еър“ на летище София присъстват и достатъчен брой други авиокомпании, като по този начин оставащите оператори за наземно обслужване няма да бъдат лишени от адекватна потребителска база. Поради тези съображения, Комисията стига до заключението, че планираната сделка няма да породи проблеми за конкуренцията на горепосочените пазари.

***

[1] Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия.

[2] M.7079 – BULGARIA AIRWAYS GROUP/ SWISSPORT INTERNATIONAL/ SWISSPORT BULGARIA

[3] M.7079, т.2

[4] Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността

[5] Съобщение на ЕК от 19/12/2013 г. „Mergers: Commission clears acquisition of joint control over Swissport Bulgaria by Bulgarian Airways Group and Swissport”