ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕНЕРГИЕН СЕКТОР ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО НА ЕС

Author

Александър Галендинов[1] Димитър Илиев[2]   Съдържание I. Механизми за подпомагане производството на енергия от възобновяеми енергийни източници от гледна точка на европейските правила за държавни помощи 1.Европейската политика за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници.  2.Предсатвлява ли българският механизъм за насърчаване на ВЕИ държавна помощ? 3.Позиция на ДКЕВР по отношение на българския…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК