ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Author

Решение по дело C-240/09, Lesoochranárskezoskupenie   Нанчо Нанчев*   Въведение През 1998 г. в гр. Орхус (Дания) е приета изготвената от Европейската икономическа комисия на ООН Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. Конвенцията влиза в сила през 2001…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК