Дело C-667/11, “Палтрейд”ЕООД / Началник на Митнически пункт – Пристанище Варна при Митница Варна

Author

Преюдициално запитване, отправено на 8-ми декември 2011 година

 

 

Запитваща юрисдикция:

Административен съд Варна

 

Страни в главното производство:

Жалбоподател: “Палтрейд”ЕООД

Ответник: Началник на Митнически пункт – Пристанище Варна при Митница Варна

 

Преюдициални въпроси:

 

1. Допустимо ли е ретроактивно събиране на антидъмпингово мито по приложение на чл. l от Регламент за изпълнение /ЕС/ 723/2011г. на Съвета от 18.07.2011 г. без да е въведен регистрационен режим различен от регистрационният режим на ЕАД в системата БИМИС с вписване на допълнителен код по ТАРИК посочен в чл. l от Регламент /ЕО/ № 91/2009 на Съвета от 26.01.2009г.?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

6 юни 2013 година(*)

„Търговска политика — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Членове 13 и 14 — Вносни стоки с произход от Китай — Антидъмпингови мита — Заобикаляне — Претоварване на стоките през Малайзия — Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 — Регистрационен режим на вноса — Събиране на антидъмпинговите мита — Ретроактивност“