Дело C-507/16, „Ентъртеймънт България Систем“ ЕООД

Author

Запитваща юрисдикция

 

Административен съд София-град

 

Преюдициално запитване, отправено на 26 септември 2016 г.

 

*Няма информация за преюдициалните въпроси към 01.11.2016