Дело C-451/14, Петрус

Author

Запитваща юрисдикция

Софийски районен съд

 

Преюдициално запитване, отправено на 26 септември 2014 г.

***

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

5 февруари 2015 година(*)