Дело C-222/16, МИП – ТС

Author

Запитваща юрисдикция

Административен съд – Варна

Преюдициално запитване, отправено на 20 април 2016 г.

Страни в главното производство

Жалбоподател: “МИП-ТС” ООД

Ответник: Митница-Варна