Дело C -181/09, Канон Кабушики Кайша / “Ай Пи Ен България” ООД

Author

Преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд на 19-ти май 2009 г.

 

Препращаща юрисдикция

Софийски градски съд

 

Страни в главното производство

Ищец: Канон Кабушики Кайша

Ответник: “Ай Пи Ен България” ООД

 

Съдът приема преюдициалното запитване за явно недопустимо.

***

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

17 септември 2009 година(*)

„Преюдициално запитване — Недопустимост“