Германският Федерален конституционен съд сезира СЕС с преюдициално запитване във връзка с Европейския механизъм за стабилност и Договора за стабилност, координация и управление

· MembersOnly, Новини
Author

Германският Федерален конституционен съд сезира СЕС с преюдициално запитване във връзка с Европейския механизъм за стабилност и Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз.

Прессъобщението на Конституционния съд е достъпно тук