БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Author

Александър Арабаджиев[2]   Прегледът на българските дела пред Съда на Европейския съюз е едно подходящо въведение в съдържанието на пилот­ния брой на българския „Европейски правен преглед“. Докол­кото съдържанието на този брой е до голяма степен изградено върху практиката на Съда на Европейския съюз, уместно е да се създаде представа за това как българските съдилища взаи­модействат…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК