Българска асоциация за Европейско право

Българската асоциация за европейско право е учредена в края на 2009 г. от изтъкнати български и чуждестранни юристи с богат академичен и практически опит и с осезаемо присъствие в България и Европейския съюз. Асоциацията е член на Международната федерация по европейско право (FIDE) от 28-ми септември 2009 г.

Едни от водещите цели, които си поставя Българската асоциация за европейско право, е да запознае и задълбочи познанията на българската правна общност в областта на правото на ЕС, да допринася за професионалната подготовка на българския юрист, както и да   популяризира дейността, законодателството и съдебната практика на институциите на Европейския съюз. Водена от тези цели, Асоциацията се стреми към повишаване на правната култура и етиката в гражданското общество и приобщаването му към ценностите на правова Европа.

www.bael.eu