АКТИВНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 263 (4) ДФЕС

Author

Христо Михайлов *     Въведение От дълго време проблемите, свързани с правните средства за защита на физическите и юридическите лица срещу актове на Европейския съюз (ЕС), вълнуват правната общност, превръщайки се в един от най-дискусионните въпроси от правото на ЕС. Първоначално в чл. 173, ал. 2 от Договора за Европейската икономическа общност (ДЕИО) е…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК