Абонамент

Абонаментът за достъп до публикуваните в електронното издание на ЕПП Анализи и Дискусии важи за една календарна година и е в размер на 28 €.

При заплащане на таксата, ще получите парола за достъп на посочената при регистрацията електронна поща.

Абонамент се извършва чрез изпращане на следните данни на електронния адрес на Българска асоциация по европейско право – info(at)bael.eu и на info(at)evropeiskipravenpregled.eu

Необходими данни за абоната: Име/наименование, телефон, e-mail.