Абонамент

Абонирайте се за достъп до електронното издание на ЕПП ТУК.

Вход за абонатиЗаплащане на онлайн абонамент

Абонаментът важи за една календарна година.

При заплащане на таксата, ще получите парола за достъп на посочената при регистрацията електронна поща.

Абонамент за печатното издание на ЕПП се извършва чрез изпращане на по-долу посочените данни на електронния адрес на Българска асоциация по европейско право – info@bael.eu и след заплащане на абонаментна цена в размер на: 57 лв. без ДДС годишно (за 3 книжки) за България или 60 € годишно (за 3 книжки) за чужбина с включени пощенски разходи.

Заплащането на абонаментната цена се извършва чрез банков превод по следните банкови сметки при Райфайзен Банк:

в лева IBAN:
BG04RZBB91551002177810

в евро IBAN:
BG46RZBB91551002177830

Необходими данни за абоната: Име/наименование: Адрес, на който да се получава списанието: За контакт: телефон, факс, e-mail Дата, на която е извършено плащането: Забележка: (всяка информация, която е от полза за своевременната доставка на поредния брой от списанието).