Category archives for Свободно движение на стоки

ЗАБРАНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА КАМИОНИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ, ПО МАГИСТРАЛАТА В ДОЛИНАТА НА РЕКА ИН В АВСТРИЯ НАРУШАВА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ В ЕС

Решение от 21 декември 2011 г., Комисия/Австрия, С‑28/09   С исковата си молба Европейската комисия, подкрепена от Италия и Нидерландия, иска от Съда да установи, по реда на чл. 226 ДЕО, че като е наложила забрана за движение по участък от магистрала А 12 в долината на река Ин (Австрия) на камиони с маса над 7,5 t, превозващи определени стоки, […]

Търговията с медицински изделия по интернет– условия и възможни ограничения (Решение на Съда на ЕС по дело Ker-Optika, C-108/09)

Жана Генова и Николай Бандаков, La vente de dispositifs médicaux sur Internet – conditions et limitations (Affaire C-108/09, Ker-Optika), ЕПП, том I, стр. 167, текст: Български език, резюме: Френски език.

БОРБА С НАРКОТУРИЗМА – РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛО C-137/09, JOSEMANS

 Свободно предостовяне на услуги – Свободно движение на стоки – Принцип на недопускане на дискрименация – Мярка, приета от местен публичен орган, която позволява достъп до кофишопове (‘coffee-shops’) единствено на местни за Нидерландия лица – Търговия с т.нар. “леки” наркотици –  Търговия с безалкохолни напитки и храни – Цел за борба с наркотуризма и свързаното […]