Category archives for Икономическа и валутна политика

TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION

Aka Fiscal Compact Daniel Gros [1]   This Treaty has a long title, but upon closer examination it is long on good intentions and rather short on substance in terms of binding provisions. The only really substantive binding provision is that the Member States oblige themselves to adopt at the national level rules which limit...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ЕВРОПЕЙСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СТАБИЛНОСТ НА ЕВРОТО

На 25 март 2011 г. Европейският съвет прие първо по рода си решение[1], с което се прави изменение в един от учредителните договори — Договора за функциониране на Европейския съюз. Изменението се осъществява по реда на въведената с Договора от Лисабон в член 48, пар. 6 ДЕС опростена процедура за преразглеждане на учредителните договори, съгласно […]