Category archives for Данъчно право

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ДДС: ЗА ПО-ОПРОСТЕНА, ПО-СИГУРНА И ПО-ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА ДДС, ОТГОВАРЯЩА НА НУЖДИТЕ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР

(COM(2011)851 окончателен от 6.12.2011 г.)   Данъкът върху добавената стойност (ДДС) представлява повече от 20 % от националните приходив ЕС или ок. 800 млрд. евро годишно. Системата на ДДС обаче е въведена в ЕС преди 40 години и вече не съответства на икономическата реалност в контекста на единния пазар. Поради това ЕК предлага широкообхватна реформа, която да […]

ДАНЪЧНИЯТ КРЕДИТ ЗА СТОКИ И УСЛУГИ, ЗАКУПЕНИ ПРЕДИ ДДС РЕГИСТРАЦИЯТА – МИСИЯТА (НЕ)ВЪЗМОЖНА?

Веселина Петкова[1]   Всеки анализ на системата на данъка върху добавената стойност и всяко решение на Съда на ЕС в областта на ДДС започва с азбучния принцип на неутралността на системата на ДДС и с централното място на данъчния кредит като основен механизъм за гарантирането на неутралността. От гледна точка на практиката и бизнеса обаче...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК