Category archives for Външни отношения

ABOUT THE EXCLUSIVE COMPETENCE OF THE UNION TO CONCLUDE CERTAIN INTERNATIONAL AGREEMENTS

Opinion of the Court of Justice (Grand Chamber) in case 1/13 Nikolay Bandakov   This article aims to present and analyse Opinion 1/13 of the Court of Justice of the EU according to which the European Union has exclusive competence to approve the accession of third countries to the Convention on the civil aspects of...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ОТНОСНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪЮЗА ДА СКЛЮЧВА НЯКОИ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Становище 1/13 на Съда (голям състав) Николай Бандаков[1]   I. Въведение Правилата за разпределяне на компетентностите между Европейския съюз и държавите членки[2] са в сила и при упражняването на външната компетентност на Съюза. Когато последният сключва международен договор, той принципно упражнява или изключителна компетентност[3], или споделена компетентност[4]. Изключителната компетентност е експлицитна (изрично уредена в Договорите),...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ИЗЛИШНО ЛИ Е ВЕЧЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ?

(Решение на Съда на ЕС по дело Германия/Съвет, С‑399/12) Деана Механджийска[1]    I. Въведение   Правните въпроси, на които Съдът дава отговор с разглежданото решение, са от съществено значение за вертикалното разпределение на компетентността между държавите членки и Съюза в областта на международните отношения. Делото се отнася до случаите, в които в международна организация членуват държави...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

L’ADHÉSION DE L’UNION EUROPÉENNE À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES N’EST ELLE PAS RENDUE SUPERFLUE?

Arrêt Allemagne/Conseil, С‑399/12, OIV Deana Mehandjiyska[1]   L’arrêt rejette la requête de la République fédérale d’Allemagne pour l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 18 juin 2012 établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА : „КОНСУЛСКА ЗАКРИЛА ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ: АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ“

 (COM (2011) 149 окончателен от 23.3.2011 г.)   Правото на консулска закрила е ключова част от понятието за гражданство на ЕС. То касае не само извънредни ситуации и кризи, като тези в Япония, Либия или Египет, но и казуси от ежедневието, като например откраднат паспорт, сериозна злополука или болест. Договорите на ЕС гарантират на всички европейски […]