ОТКАЗ НА ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС ПОРАДИ ЛИПСА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНА СДЕЛКА

Author

(Решения на Съда на ЕС по дела С‑285/11, Боник, С‑642/11, Строй транс, и С‑643/11, ЛВК‑56) Деана Механджийска[1]     І.         Въведение Досегашна честа практика в България е да се отказва право на приспадане на данък върху добавената стойност (ДДС), поради това че с оглед на неспазване на някои формални изисквания, като например за редовно оформяне…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК