ОБХВАТ НА ОБЛАГАНЕТО С ДДС ВЪЗ ОСНОВА НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ ПРИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Author

Съединени дела C‑621/10, Болкан енд Сий пропъртис и С‑129/11, Провадинвест   Нанчо Нанчев [1]   Въведение На 1 януари 2012 година влезе в сила поправка[2] в Закона за данък върху добавената стойност[3], съгласно която текстът на член 27, алинея 3, точка 1 от този закон бе приведен в съответствие с разпоредбата на член 80, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК