ОБЛАГАНЕ С ДДС НА БАРТЕРНИТЕ СДЕЛКИ

Author

(Решения на Съда на ЕС по делата Орфей България ЕООД, С-549/11 и Ефир ООД, С-19/12)   Веселина Петкова[1]   Въведение Въпросите относно данъчното събитие и данъчната основа на доставките на стоки и услуги са между най-подробно и добре уредените и в правото на ЕС, и в българския Закон за данък върху добавената стойност („ЗДДС“). Въпреки…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК