ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕС ПРЕЗ 2014 Г.

Author

Комисията прие на 9 юли 2015 г. 32-рия годишен доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС. Докладът прави преглед на постигнатите от държавите членки резултати по ключови аспекти от прилагането на правото на Съюза и се изтъкват основните развития в областта на политиката на прилагане през 2014 г. Европейският парламент ще приеме резолюция относно…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК