БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНСКИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ИМОТИ В СВЕТЛИНАТА НА ПРАВОТО НА ЕС

Author

Решение от 16 февруари 2012г. по дело C-118/11, ЕОН Асет Мениджмънт Атанас Михайлов[1]   Елементи на техническа инфраструктура в общински или държавни имоти Много често при изграждането на административна или търговска сграда е необходимо проектиране и изграждане на елементи на техническата инфраструктура (улици, мостове, тунели, надлези, подлези, преносни и разпределителни проводи и съоръжения към тях,…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК